8.9.19

Plein-Air, Watercolour with gouache 'down on the mountainous rocks', 40 x 50cm