20.10.2014

Photograph 'Gateway to the Church of Agia Maria, Halki, Greece'